• Czasu i słów nie można zwrócić. –  Thomas Fuller

  • Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. Jeśli koncentrujesz się na tym, czego nie masz, nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo. – Oprah Winfrey

  • Działanie jest podstawowym kluczem do każdego sukcesu. – Pablo Picasso

  • Na drodze życia naszych dzieci, bądźmy tablicami ogłoszeń, a nie znakami nakazu i zakazu. – autor nieznany