JAK RADZIĆ SOBIE Z KOMÓRKAMI NA LEKCJI?

with Jeden komentarz

komórk w szafieTelefon komórkowy stał się nieodłącznym atrybutem młodego człowieka nawet już w szkole podstawowej. Bardzo często jednak obecność telefonów komórkowych utrudnia prowadzenie lekcji. Kilka porad jak można poradzić sobie z tym problemem.

Całkowity zakaz?
Zapewne telefony rozpraszałyby najmniej w czasie lekcji, gdyby w ogóle ich nie było, a więc, gdyby w szkole obowiązywał całkowity zakaz używania telefonów. Zazwyczaj jednak takie rozwiązanie nie jest dobre, ponieważ, może wywołać szerokie protesty i być po prostu nieskuteczne, może psuć wizerunek szkoły, a także dlatego, że telefony równie często jak do rozrywki i rozpraszania mogą wykorzystywane są prze uczniów w przydatnych i ważnych sprawach (np. kontaktu z rodzicami).

Przechowanie w czasie lekcji?
Można przy wejściu do klasy ustawić skrzynkę i poprosić uczniów o złożenie tam swoich telefonów na czas lekcji, jednak może się zdarzyć się sytuacja, że ktoś do skrzynki włoży jeden telefon, a wychodząc z klasy weźmie więcej niż jeden, co może być problematyczne. Można by to rozwiązać w taki sposób, że nauczyciel ma specjalną skrzynkę z podpisanymi przegródkami i tam sam osobiście chowa i podaje uczniom telefony, jednak jak wiemy to też byłoby problematyczne, ponieważ zajmowałoby dużo czasu, a też telefonowi coś mogłoby się stać (np. może któryś z telefonów może spaść przy podawaniu 30 sztuk).

Wykorzystanie na lekcji
Dobrym pomysłem jest pokazanie uczniom, że telefon może być przydatnym narzędziem nauki i można go wykorzystać nie tylko jako kalkulator, ale również tłumacz, notatnik, itp. W tym temacie nie należy jednak przesadzić, ponieważ pod pretekstem nauki uczniowie mogą wykorzystywać telefon do innych celów.

Kodeks używania telefonów
Dobrą praktyką jest ustalenie z uczniami wspólnych zasad postępowania, jakimi będziemy się kierować przy używaniu telefonów w szkole. Możemy np. ustalić, że w czasie przerwy można rozmawiać, ale nie za głośno, tak żeby nie przeszkadzać innym, że w czasie lekcji telefon należy wyłączać, chować do plecaka i wykorzystywać tylko na polecenie nauczyciela. Ważne jest tutaj również ustalenie konsekwencji za złamanie tych zasad, np. przechowanie telefonu przez nauczyciela, przygotowania wypracowania lub prezentacji na temat dobrych manier używania telefonu, itp. Ważne jest tutaj również to, że nauczyciel również musi stosować się do spisanych zasad.
Dzień bez telefonu
Wprowadzenie takiego kodeksu warto poprzedzić organizacją w szkole Dnia bez telefonu, czyli dnia, w którym nikt nie będzie używał komórek nawet na przerwie. Jest to możliwe, ale akcję trzeba dobrze przygotować, zaprosić do jej organizacji uczniów, rozpromować, zorganizować wydarzenia towarzyszące, np. animacje w czasie przerw, gazetkę na temat szkodliwości promieniowania mikrofalowego, a następnie podsumować.
Szerokie oddziaływanie wychowawcze
Warto jednak pamiętać, że wszystkie podejmowane przez nauczyciela, czy dyrektora kroki powinny wpisywać się w szersze oddziaływania wychowawcze. Jeśli w naszej szkole uczniowie będą uczestniczyli w systematycznych oddziaływaniach budujących ich kompetencje społeczne i osobowe wtedy jakiekolwiek oddziaływania ograniczające nadmierne używanie komórek, czy innych zjawisk negatywnie wpływających na uczniów i nauczycieli będą skuteczniejsze.

One Response

  1. mooney
    | Odpowiedz

    Dzień bez telefonu jest bardzo dobrym pomysłem – dzieci(nastolatki) czasami przestają ze sobą się komunikować nawet podczas przerw.

Leave a Reply to mooney Anuluj pisanie odpowiedzi