Myślenie algorytmami, czym jest i dlaczego warto?

with Brak komentarzy
Po pierwsze – Najprościej algorytm można przedstawić jako ciąg jasno definiowanych kroków, które musimy wykonać, aby osiągnąć pożądany cel. Również w taki sposób podchodzimy zazwyczaj do zadań, jakie stoją przed nami na co dzień. Zastanawiamy się, w czym tkwi sedno problemu i w jakiej kolejności powinniśmy wykonywać poszczególne czynności, aby go rozwiązać. Przykładami takich „życiowych algorytmów” są przepisy kulinarne — to nic innego jak zapis ciągu kroków, których wykonanie doprowadzi nas do uzyskania określonej potrawy.
Po drugie – Tworzenie algorytmu można podzielić na kilka kroków:
1. Zdefiniuj problem. Zastanów się, na czym polega i w jaki sposób można by go było najprościej rozwiązać.
2. Podziel go na mniejsze zadania do wykonania. Kontynuuj tę czynność tak długo, aż uzyskasz szereg bardzo drobnych, szczegółowo opisanych czynności.
3. Określ, jakich narzędzi i metod użyjesz przy wykonywaniu każdego z pomniejszych zadań. Zastanów się nad optymalnymi sposobami działania.
Algorytmy są ścisłymi instrukcjami, które krok po kroku sugerują, co mamy robić, aby osiągnąć pożądany rezultat. Najprostszym przykładem algorytmu może być przepis kulinarny, w którym zazwyczaj podane są informacje, co, w którym momencie, w jakiej kolejności, w jakiej ilości, jak długo. Są one konieczne, kiedy wykonujemy skomplikowaną czynność, wymagającą dokładności i posiadającą ściśle określony cel.
Po trzecie – Tym, czego naprawdę chcemy uczyć młodzież nie jest samo programowanie, ale umiejętności, jakich ono wymaga i w związku z tym rozwija np. analityczne i logiczne myślenie, rozwiązywanie skomplikowanych problemów. Nie chcemy bowiem kształcić wszystkich na przyszłych programistów, ale rozwijać w nich nawyki myślowe ułatwiające funkcjonowanie we współczesnym świecie. Sądzimy, że programowanie to w gruncie rzeczy systemowe rozwiązywanie problemów (przy lub bez pomocy komputera) i dlatego posługujemy się pojęciem myślenia komputacyjnego. Myślenie komputacyjne to proces znajdowania rozwiązań do skomplikowanych otwartych problemów.

 

Szukasz propozycja zabaw i ćwiczeń dla edukacji wczesnoszkolnej? Wejdź na SPRAWDŹ

 

Korzystałam z: edukacjamedialna.edu.pl, http://www.czytam.net/kreatywnosc/nauka/algorytmy-heurystyki, http://www.ceo.org.pl

 

Leave a Reply