Scenariusz – liczenie i literowanie  z Ozobotem
Scenariusz oparty jest na zabawie „MUCHA” mucha 
MUCHA porusza się po kwadratowych polach: w prawo, w lewo, w górę, w dół. Za każdym razem gdy MUCHA wyjdzie poza którąkolwiek z czterech ścian, dzieci wołają „Mucha wyszła”.
Każdy ruch zaczyna od środka kartki, czyli rysunku z muchą.
Trenowane umiejętności:
— sprawne oko
— rozróżnianie prawa – lewa strona
— przygotowuje do umiejętności właściwego kodowania.
Podstawa programowa:
— podążanie za instrukcją – myślenie algorytmami
.

.
Praca z Ozobotem, małym inteligentnym robotem, poprzez zabawę i doświadczenie, rozwija myślenie logiczne i algorytmiczne. Te z kolei rozwijają w dzieciach nawyki myślowe ułatwiające im funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ozobot sprawdza się zarówno w zadaniach indywidualnych, jak i grupowych, realizowanych w klasie lekcyjnej. Z powodzeniem może być wykorzystywany na zajęciach przyrodniczych, matematycznych, artystycznych i innych. Najmłodsi programiści rysując trasy dla Ozobotów ćwiczą precyzję ruchów, ćwiczą ruchy motoryki małej, przez co rozwijają sprawność palców dłoni.

Rozpoczynając pracę z kartą pracy, uczeń porusza się zgodnie z ruchem MUCHY. Każdy ruch zaczyna od środka kartki, czyli rysunku z Ozobotem / Pszczołą.
Środek kartki ma znaczenie symboliczne i oznacza miejsce na którym znajduje się rysunek Ozobota / Pszczoły.
.

.

Na początku dla trenowania zabawy, rozdajemy uczniom karty pracy:
— Plansza do liczenia pszczoła plansza do liczenia pszczoła
lub
— Plansza do liczenia Ozobot plansza do liczenia ozobot

Uczeń ustawia ozobota lub inna figurkę na środku kartki oznaczoną rysunkiem.
Nauczyciel podaje komendy: dwa kroki w górę, dwa kroki w prawo.
Dziecko porusza się po wyznaczonej trasie. W miejscu, w którym skończyło spisuje cyfrę do zeszytu. Po wykonaniu komendy, uczeń ponownie powraca na środek kartki.
Nauczyciel decyduje, kiedy dziecko ma wykonać działanie i jakie działanie, adekwatnie do posiadanych umiejętności ucznia.

Przykład z naszej planszy: plansza do liczenia pszczoła
dwa kroki w górę, dwa kroki w prawo: 1
jeden krok w górę, trzy kroki w dół: 2
dwa kroki w lewo, jeden krok w dół: 6
Nauczyciel decyduje, kiedy dziecko ma wykonać działanie i jakie działanie: Dodaj proszę liczby do siebie: 1+2+6 = 9
.

.
Po opanowaniu plansz do liczeń można przejść do scenariuszy liczenia i literowania:
Plansza do liczenia i literowania dla nauczyciela plansza do liczenia i literowania ozobot_dla nauczyciela
Plansza do liczenia i literowania dla ucznia plansza do liczenia i literowania ozobot_dla ucznia

Scenariusze są w programie word, zatem można je dowolnie modyfikować.
Plansza dla nauczyciela ma wpisane rozwiązania.
.
.
Dodatkowo załączam:
– ozobota na mapie świata: ozobot_wedrówki_mapa swiata
– kolorowe kody ozobota, dzięki którym uczniowie szybciej je skojarzą: KODY DLA OZOBOTA
– gotowy scenariusz Edu Sense na tabliczkę mnożenia: tabliczka mnożenia
– trasy dla ozobotów puste:  trasy dla ozobotów lub trasy dla ozobotów_czarne_puste
Wpisuje w nie różnego rodzaju ćwiczenia z każdego przedmiotu, przykład: zadanie_z_ó_ozoboty

 Tutaj załączam schemat samochodu, jaki można zrobi dla  ozobota.
Na załączonym obrazki widać jak powinny one wyglądać po złożeniu.
W kolejnym załączniku:  samochody 3 na jednej_wzory zamieściłam trzy samochody na jednaj kartce, dla oszczędności papieru.
Samochód wycinamy po linii ciągłej, zewnętrznej oraz wewnętrznej.
Samochody kolorujemy, składamy i ozobota wkładamy do środka powstałej zabawki.
.

.
Dodatkowo załączam maski dla ozobotów:  ozobot_maski
Naklejamy je na przód samochodu lub samego ozobota.
Można również pokolorować samodzielnie twarz maski po drugiej, czystej stronie kartki.
.
.
Scenariusze, które mocno wspomagają naszą pracę, gdy wyobraźnia się już wyczerpie:
– edu-sense: https://akademia.edu-sense.com/pl/scenariusze , tu warto / trzeba być zalogowanym
– uczymy dzieci programować: https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl/zadania

 

Miłej zabawy.