Wychowanie i wartości. Czym są wartości dla dzieci, jak w nich wychowywać  i jak sprawić by nie były staroświeckim obrzędem?

Do czego są nam potrzebne wartości?
  • Wartości są podstawą wszelkich naszych decyzji „za” i „przeciw” ( co robić w życiu,;kupić – nie kupić; którą pracę wybrać),
  • Determinują nasze postawy wobec ludzi i rzeczy (być lojalnym czy uczciwym; pomóc czy nie, i jak pomóc),
  • Rzutują na nasze emocje i samoocenę (jak się czuję, jak reaguję w określonych sytuacjach i co w związku z tym robię).

Najprościej mówiąc, wartością jest to wszystko, co uważamy za cenne i ważne, pożądane, upragnione, co jest celem naszego działania, dlatego że CHCEMY, a nie musimy. Wartość to przedmiot naszych potrzeb, postaw, dążeń czy aspiracji, ale również nasze przekonania wyrastające z tych wartości, determinujące sposób przeżycia danej sytuacji czy podjęte działania. Dlatego przejawem naszych wartości są obserwowane zachowania. To, jak się zachowujesz, co robisz, z kim, w jaki sposób – mówi o tym, co jest dla Ciebie ważne.

Leave a Reply