Projekty szkoleniowe prowadzone dla Nauczycieli:

 

 1. Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna.

 2. Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Klasy 4-6.

 3. Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach 1-8 szkoły podstawowej.

 4. Uzbrojony w wiedzę. Bezpieczeństwo w sieci.

 5. Otwórz się na mnie. Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym.

 6. Organizacja pracy w przedszkolu zgodnie z nową podstawą wychowania przedszkolnego.

 7. Organizacja pracy zgodnie z nową podstawą programową w edukacji wczesnoszkolnej.

 8. Jak przygotować uczniów do niewiadomego? Zawody przyszłości.

 9. Wychowanie ku wartościom, czyli co jest ważne.

 10. Wzmacniaj oceną. Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące.

 11. Kreatywne zabawy dla przedszkolaków.

 12. Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

 13. Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki.

 14. Osiągaj to, co chcesz - indywidualny coaching.

 15. Sprawne dłonie. Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do uczenia się w kontekście rozwoju małej motoryki.

 


 

tu i teraz1

Wybrane projekty szkoleniowe prowadzone dla dzieci, młodzieży i studentów:

„Kodowanie na dywanie” w przedszkolach i klasach 1-3

W roli: Trener/Projektant

Cykl spotkań dla przedszkolaków i uczniów edukacji wczesnoszkolnej wprowadzające dzieci w świat kodowania i elementów logicznego myślenia.

A wszystko w obecności ozobotów.

 

„Wychowanie ku wartościom” w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W roli: Trener

Cykl szkoleń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak wyznaczać własne wartości, czym są w naszym życiu i jak je wykorzystać w życiu szkolnym.

 

„Myślenie algorytmami” w szkołach podstawowych przy współpracy fundacji Coder Dojo.

W roli: Trener/Projektant

Cykl szkoleń dla uczniów szkół podstawowych jak myślenie algorytmami wykorzystywać w logicznym myśleniu i życiu prywatnym.

 

Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich.

W roli: Doradca/Projektant

Cykl szkoleń edukacyjnych pozalekcyjnych w formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia (uczniowie szkoły podstawowej), zawodu (uczniowie gimnazjów) oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (uczniowie szkół średnich).

 

„Szósta klasa przetrwania”, Pierwsze kroki w rozwoju osobistym, część II.

Codzienne mikroakcje, dzięki którym życie staje się łatwiejsze.

W roli: Trener/Projektant

Cykl szkoleń dla uczniów szkoły podstawowej w obszarze rozwoju i doskonalenia kompetencji własnych.

 

„Bankownie dla Młodych” dla banku BZ i WBK oraz fundacji Foundation For Strategic Competence Development Polska

W roli: Trener/Projektant

Projekt szkoleniowy, którego celem było poznanie zdania, perspektywy  postrzegania świata finansów przez młode osoby (w wieku gimnazjalnym).

 

„Moje bogactwo, czyli jak zadbać o swoje finanse?” dla obozu wakacyjnego Stajnia w Sadzie

W roli: Trener/Projektant

Projekt wakacyjny dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjalnej, jak robić pieniądze uczciwie i w słusznej sprawie.

 

„Jak zrealizować własne cele i nie zwariować”, projekt  szkoleń dla Coach and More oraz Stowarzyszenia Studenci na walizkach.

W roli: Trener/Projektant

Projekt szkoleniowy z rozwoju kompetencji własnych dla studentów, jak realizować własne cele i być zmotywowanym.

 

„Od wizji do działania, czyli dlaczego jestem taki jak jestem?” dla obozu wakacyjnego Stajnia w Sadzie

 W roli: Trener/Projektant

Projekt wakacyjny dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjalnej, jak wyróżnić się z tłumu, świadomie dążyć do celu, niezależnie od opinii koleżanek i kolegów. Początki tworzenia marki własnej.

 

Komunikacja w pigułce” dla Uniwersytet Medyczny w Warszawie

W roli: Trener/Projektant

Projekt szkoleniowy, czym jest komunikacja, do czego jest nam potrzebna i w jaki sposób możemy się jej nauczyć.

 

„Początek kariery. Jak świadomie wejść na rynek pracy”, projekt  szkoleń dla Stowarzyszenia Studenci na walizkach.

W roli: Trener/Projektant

Projekt szkoleniowy z doskonalenia  kompetencji własnych dla studentów, na co zwrócić uwagę podczas pisania CV i odbywania rozmów kwalifikacyjnych.

 

„Piąta klasa przetrwania”, Pierwsze kroki w rozwoju osobistym, część I.

Codzienne mikroakcje, dzięki którym życie staje się inne.

W roli: Trener/Projektant

Cykl szkoleń dla uczniów szkoły podstawowej w obszarze rozwoju i doskonalenia kompetencji własnych.

 

Warsztaty rozwoju osobistego dla uczniów klas gimnazjalnych „Opanuj swojego gremlina”

W roli: Trener/Projektant

Cykl szkoleń, na których dzieci poznawały takie pojęcia jak motywacja, decyzja, lęk, sposób pokonywania przeszkód, czym jest rozwój, jak przełożyć go na przebywanie w szkole i wykorzystać do nauki.

 

Warsztaty rozwoju kompetencji własnych w Seminarium w Łomży

W roli: Trener/Projektant

Cykl szkoleń w obszarze rozwoju i doskonalenia kompetencji własnych oraz komunikacyjnych. Składamy seminaryjny parasol ochronny i rozpoczynamy prawdziwą pracę.